BIA CORDON BLU INC

BIA Cordon Bleu Souffle 16 oz. 5''L x 5''W x 3''H

BIA Cordon Bleu Souffle 16 oz. 5''L x 5''W x 3''H

Bia Cordon Blu Inc. Souffle Bowl / Dish, China

BIA CORDON BLU INC

$0.00

BIA Cordon Bleu Souffle, 16 oz., 5''L x 5''W x 3''H, tall, round, dishwasher/microwave/oven safe, porcelain, whiteItems Sold AsCS of 12EA